Avalehele Vali keel:

Portaali ja e-poe kasutustingimused

Prindi

PuhkusEestis.ee on teenusepakkuja (edaspidi Portaal), kes vahendab kaupmeeste pakkumisi ning reklaamib nende tooteid / teenuseid.

Kaupmees – juriidiline isik, kelle tooteid/teenuseid vahendab puhkuseestis.ee portaal tarbijatele/klientidele (edaspidi Klient).

Kaupmees teeb koostööd puhkuseestis.ee-ga, sõlmides koostöölepingu, mille alusel kuvatakse antud juriidilise isiku poolt pakutavat toodet / teenust.

Lunastusperiood – Voucheri kasutamiseks Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud ajavahemik, millal Kliendil on õigus Toode / teenus Kaupmehe juures Voucheri vastu kätte saada.

Portaali haldab ning omanik on Motivation Travel OÜ (12581249) (edaspidi Vahendaja).

 

Kasutades puhkuseestis.ee Portaali teenuseid, kinnitab klient, et on tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega, on Tingimustega nõus ja kohustub neid täitma alljärgnevas:

 

Üldtingimused

 1. Portaal annab vastavalt käesolevatele Tingimustele võimaluse Kaupmehe poolt kaupade ja teenuste müügiks, pakkumiste avalikuks esitamiseks ja Portaalis avaldatud pakkumise Kliendi poolt ostmiseks.

 2. Müügilepingu sõlmib Klient Kaupmehega. Portaalis avaldatud pakkumis(t)es esitatud informatsiooni õigsuse, müügilepingu sõlmimise ja täitmise ning toote/teenuse olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest vastutab Kaupmees.

 3. Vahendaja ei vastuta pakkumustes esitatud informatsiooni õigsuse ega Portaali vahendusel sõlmitud tehingute täitmise eest.

 4. Pakkumuses märgitud toote või teenuse ostmiseks ja Kaupmehega müügilepingu sõlmimiseks valib Klient ühe Portaalis esitatud makseviisidest ja tasub pangalingi vahendusel Vahendaja pangakontole pakkumuses määratletud (soodus)müügihinna. Pärast makse sooritamist tuleb kindlasti vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

 5. Pärast pakkumuses märgitud hinna täies ulatuses Vahendaja pangakontole laekumist väljastab Vahendaja Kliendile kupongi (voucheri) Kliendi ja Kaupmehe vahel tehingu sõlmimise kohta. Kupong saadetakse elektrooniliselt Kliendi poolt Portaali sisestatud aadressil ning selles märgitakse Kaupmehe nimi ja kontaktandmed, Kliendi poolt ostetud toote või teenuse nimetus, ostukaardi väärtus ja realiseerimise aeg ning muud eritingimused.

 6. Kupongi (voucheri) realiseerimiseks, st. kupongil määratletud toote või teenuse saamiseks kohustub Klient esitama ostukaardi Kaupmehega selleks eelnevalt kokkulepitud ajal või ajavahemikul Kaupmehele, misjärel tekib Kaupmehel Kliendile toote müümise või teenuse osutamise kohustus ostukaardil määratletud tingimustel.

 7. Juhul kui Klient ei soovi talle saadetud ostukaarti realiseerida ja/või soovib pärast Portaalis avaldatud pakkumusele nõustumuse andmist sellest taganeda, kohustub Klient saatma hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksu arvates ostukaardi saamisest Portaalis märgitud Vahendaja klienditeeninduse e-posti aadressil tehingust taganemise avalduse. Taganemisavalduses tuleb selgelt väljendada soov tehingust taganeda ning märkida Kliendi nimi, Kaupmehe nimi, Kliendi poolt ostetud toote või teenuse nimetus ja Kliendile saadetud kupongi number ja kuupäev. Kliendi poolt eelnimetatud tähtaja jooksul ja tingimustel taganemisavalduse esitamisel loetakse, et Kliendi poolt Portaalis tehingu sõlmimist ei ole toimunud ja Vahendaja tagastab Kliendi poolt tehingu eest tasutud rahasumma Kliendi kontole.

 8. Juhul kui Klient ei ole hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates ostukaardi saamisest Vahendajale tehingust taganemisest teatanud ja/või Kliendi poolt saadetud taganemisavaldust ei ole mõistlikult võimalik siduda Kliendi poolt sõlmitud tehinguga, loetakse, et Klient on sõlmitud tehinguga nõustunud ja Vahendajal ei ole kohustust Kliendile raha tagastamiseks.

 9. Vahendaja ei vaheta juba ostetud Kuponge rahaks. - Vahendaja väljastatud ja Lunastusperioodi jooksul kasutamata Voucherid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad. Juhul, kui Kasutaja ei kasuta Voucherit ära Lunastamisperioodi jooksul, siis loetakse Kasutaja ja Kaupmehe vahel Müügileping (sh. Müügilepingu kestuse jooksul tekkinud õigused ja kohustused) lõppenuks, kuid Vahendaja juures deponeeritud summat Kasutajale ei tagastata ja see jääb täies ulatuses Vahendajale.

 10. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Vahendaja vahel toimub elektrooniliselt Portaalis määratud elektronpostiaadressidel.

 11. Vahendaja ei vastuta Kliendi ega kolmandate isikute tegevuse ega tehniliste rikete eest, mis võivad häirida või takistada Portaali rakenduste toimimist (sh. Portaali vahendusel rahaülekannete teostamist). Kui Kliendi poolt Portaali kasutamine on Kliendist sõltumatutel asjaoludel takistatud või häiritud, kohustub Klient sellistest takistustest või häiretest teatama viivitamatult Vahendaja klienditeenindusele.

 12. Klient kohustub edastama enda kohta õigeid isikuandmeid.

 13. Vahendaja ei taga, et Portaali rakendused toimivad kõigil veebisirvijatel.

 14. Vahendajal on õigus katkestada Portaali töö igal ajal, sellest eraldi ette teatamata.

 15. Portaalis vahendatavate tehingute puhul eeldatakse, et nii Kaupmehel kui Kliendil on kõik õigused ja vajalikud nõusolekud pakkumuses kirjeldatud tehingu sõlmimiseks ning isikute teovõime ei ole piiratud. Vahendaja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt sõlmitud tehingute ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.

 16. Vahendajal on õigus igal ajal oma äranägemisel muuta Portaali kujundust ja tehnilisi lahendusi ning õigus lisada, muuta, peatada Kaupmehe teenuse või toote reklaami puhkuseestis.ee lehel ilma etteteatamata vastavalt vajadusele.

 17. Vahendajal on õigus saata Kliendile kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest.

 

Kliendi õigused ja kohustused:

 1. enne Portaali vahendusel iga tehingu sõlmimist kontrollima ja vajadusel ajakohastama enda kohta Portaali sisestatud andmed

 2. enne Portaali vahendusel tehingu sõlmimist hoolikalt tutvuma pakkumuse tingimustega ning hoiduma pakkumuses esitatud tehingu sõlmimisest juhul, kui pakkumuse mistahes tingimus või sellest tulenev tagajärg ei ole talle täielikult arusaadav või vastuvõetav.

 3. nõuda Kaupmehelt pärast Voucheri kasutamist arve esitamist

 4. esitada Vahendajale ettepanekuid Internetikeskkonna kasutajasõbralikumaks muutmiseks

 5. hoidma Vahendaja poolt saadetud Voucheri numbrit ja PIN-koodi nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte

 

Käesolevate Tingimustega nõustumisega Klient avaldab ja kinnitab, et:

 1. tema poolt Portaalile edastatud ja edastatavad andmed on õiged ning ta on teadlik, et valeandmete esitamine võib olla kriminaalkorras karistatav;
 2. tal on kõik õigused ja volitused Portaali vahendusel tehingute sõlmimiseks;

 3. ta on ainuisikuliselt vastutav tema poolt Portaali andmete esitamisest ja Portaali vahendusel sõlmitud tehingutest tulenevate tagajärgede eest;

 4. ta on teadlik, et pärast Vahendaja poolt talle Kliendi ja Kaupmehe vahel sõlmitud tehingu kohta ostukaardi saatmist ei ole Vahendajal Kliendi ees Kaupmehega sõlmitud tehingust tulenevalt mingeid muid kohustusi;

 5. ta on teadlik, et talle saadetud kupong (voucher) tuleb realiseerida selles määratletud tingimustel ja tähtaja jooksul, vastasel juhul ei teki Kaupmehel Kliendile toote müümise või teenuse osutamise kohustust;

 6. ta on teadlik, et tal on Portaalis sõlmitud tehingutest õigus taganeda hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul ning kui ta selle aja jooksul taganemisõigust ei kasuta, ei ole Vahendajal ega Kaupmehel kohustust Kliendi poolt tasutud raha tagastamiseks;

 7. ta on käesolevad Tingimused hoolikalt läbi lugenud, on neist aru saanud ja on nendega nõus.

 8. Kasutajatingimuste muutumisel jõustuvad tingimused puhkuseestis.ee portaalis avaldamisel.

 

Lõppsätted:

 1. Vahendaja, Klient ja Kaupmees juhinduvad Eesti Vabariigi seadusandlusest.
 2. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse.

Puhkus Eestis soovitab

Valdkond: Aktiivne puhkus
Asukoht: Vudila, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartumaa, 49105

Vudila on Eesti suurim kogu pere puhkekesus, pakkudes rohkelt tegevusi igale vanusele ja huvile. 


Valdkond: Majutus
Asukoht: Pikajärve mõis, Pikajärve küla, Kanepi vald, Põlvamaa, 63410

Majutus lõuna Eesti kuplite vahel hotell Cantervilla Lossis, kus on mõnus spaa, romantiline restoran ja suvehooajal Lõuna Eesti suurim kogu pere mä...

Valdkond: Vaba aeg
Asukoht: Pikajärve küla, Kanepi vald, Põlvamaa, 63410

Cantervilla Lossi kõrvalhoonetes ja välialadel on suur mõisaajastut käsitlev teemapark-mängumaa, kus jätkub lõ...

Otsi Eesti kaardilt

Kaardiotsing võimaldab leida endale sobiva turismiobjekti ka pakutavate teenuste järgi.
Eesti kaart

Otsi turismiettevõtteid

Sulle huvipakkuva teenuse leidmiseks vali otsingufiltrist sobiv valdkond ja piirkond või kasuta märksõnaotsingut.
Valdkond:
Piirkond:
Märksõna: